SuperBox

מבט קדמי

012SuperBox-Front.jpg
נורית חיווי צבע מצב הנורית משמעות
Status ירוק דלוקה קבוע המכשיר עלה ועובד באופן תקין
מהבהבת המכשיר נמצא במצב שדרוג גרסה
אדום​ דלוקה קבוע​ המכשיר בעלייה או שישנה בעיה במכשיר
Broadband ירוק דלוקה קבוע ביציאת WAN/DSL יש קישור שקיבל כתובת IP
מהבהבת המכשיר נמצא במצב שדרוג גרסה
אדום​ דלוקה קבוע​ ביציאת WAN/DSL יש קישור אך הממשק לא קיבל כתובת IP
כבויה ביציאת WAN/DSL אין קישור
Phone 1+2 ירוק דלוקה קבוע הקו רשום ומוכן לקבלת/הוצאת שיחות
מהבהבת​ המכשיר נמצא במצב שדרוג גרסה
אדום​ דלוקה קבוע​​ לפחות קו אחד אינו רשום
כבויה לא מוגדר שרת SIP
WiFi אדום כבויה הרשת האלחוטית אינה פעילה
ירוק פעיל הרשת האלחוטית פעילה וממתינה לחיבור

מבט אחורימה עושים במקרה של תקלה?

 • אין לאפס את ה-SUPERBOX ללא הנחייה מנציג תמיכה של 012Smile

 

במקרה של תקלה באינטרנט (התחברות/גלישה/איטיות וכו') עוד לפני הפנייה למוקד התמיכה מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 • כיבוי והפעלה של מתאם ה-SUPERBOX – להוציא את כבל החשמל מהמתאם (לא מהקיר). יש לשים לב שאחרי הניתוק  הנוריות במודם כבויות.
 • להמתין 5 עד 10 שניות ולחבר את כבל החשמל למקומו.
 • המתאם יבצע תהליך של סנכרון, כלומר יצירת תקשורת תקינה מול השרתים של בזק. במהלך הסנכרון הנוריות במתאם ייכבו ויידלקו מספר פעמים עד שהתהליך יסתיים.
 • התהליך יארך כחצי דקה עד דקה.
 • יש לוודא שהמתאם מחובר לפילטר של בזק בכניסה המסומנת ADSL.
 • ניתן לראות שהמתאם מתקשר בצורה תקינה עם שרתי בזק – כאשר נורית ה-Broadband (הנורית האמצעית) דולקת קבוע בצבע ירוק.
 • יש לבדוק את טיב חיבור המודם למחשב. יש לוודא שכבל רשת מחובר מהכניסה המצוינת לכך בתמונה
  (LAN 1-4) אל כניסה דומה במחשב (במחשבים ביתיים נייחים הכניסה נמצאת לרוב מאחור, ואילו בניידים - באחד מצידי המחשב).
 • יש להכניס את הכבל לכניסה ולדחוף עד ששומעים "קליק" ורואים את נורית החיווי שליד הכניסה נדלקת (קיים במחשבים ביתיים).
 • על המתאם תידלק נורית החיווי שמעל אותה הכניסה. הנורית צריכה לדלוק באופן קבוע. הדבר מעיד על חיבור תקין של המתאם עם המחשב.
 • במידה ופעולות אלה לא פתרו את התקלה יש לפנות למוקד התמיכה של 012Smile בטלפון *3012.
ערוץ היוטיוב שלנו
012 בפייסבוק
צור קשר
הציוצים שלנו
בלוג השירות והתמיכה

לפניה בכל שאלה טכנית

 • 3012*אושיחת חינם 1-801-012-123
  24 שעות ביממה
  7 ימים בשבוע
 • מלא את פרטי הפניה ונציגנו יחזור אליך

שאלות נפוצות

לשאלות נוספות
Feedback Form
Leads to Insight