Edimax BR-6204WG

מראה קדמי

נוריות חיווי:

 

נורית ​תפקיד ​צבע ​מצב הנורית ​פירוט
​PWR ​חיווי מתח ​ירוק ​דלוקה קבוע ​הנתב מקבל מתח תקין
​WLAN ​ ​חיווי אלחוטי ​ ​ירוק ​ ​כבויה ​רשת אלחוטית אינה פעילה
​דלוקה קבוע ​רשת אלחוטית פעילה ומוכנה לשימוש
​מהבהבת ​רשת אלחוטית פעילה, קיימת תעבורת נתונים בתקשורת האלחוטית
​WAN  LNK/ACT ​ ​חיבור אל המודם ​ ​ירוק ​ ​כבויה ​אין חיבור למודם או שהמודם אינו תקין
​דלוקה קבוע ​חיבור תקין אל המודם
​מהבהבת ​קיימת תעבורת נתונים בין הנתב למודם
​LAN  LNK/ACT
1-4 ​ ​
​חיבור המחשבים בכבילה ​ ​ירוק ​ ​כבויה ​אין חיבור למחשב או שהמחשב אינו תקין
​דלוקה קבוע ​יש חיבור למחשב בכבילה
​מהבהבת ​קיימת תעבורת נתונים בין המחשב בכבילה לנתב

מראה אחורי

​​
 • אין לאפס את הנתב ללא הנחיה מנציג תמיכה של 012Smile

 

 
 
מה עושים במקרה של תקלה?

במקרה של תקלה באינטרנט (התחברות/גלישה/איטיות וכו') עוד לפני הפנייה למוקד התמיכה מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

כיבוי והפעלה של הציוד בסדר הבא:
 • לנתק את כבל החשמל מהמודם (מהמכשיר עצמו ולא מהקיר). יש לשים לב שאחרי הניתוק הנוריות במודם כבויות.
 • לנתק את כבל החשמל מהנתב של 012Smile (מהמכשיר עצמו ולא מהקיר). יש לשים לב שכל הנוריות כבויות.
 • אחרי כ-5 עד 10 שניות יש לחבר את המודם לחשמל ולהמתין עד שהוא יסתנכרן (הסבר מפורט על סנכרון המודם ניתן למצוא באתר תחת...).
 • לאחר שהמודם מסונכרן יש לחבר את הנתב לחשמל ולהמתין שיתחבר לאינטרנט. ניתן לראות שהנתב מוכן לשימוש על פי נוריות החיווי.
 • כעת יש לבדוק את טיב חיבור הנתב למחשב. יש לוודא שקיים כבל רשת המחובר מהכניסה שמצוינת לכך בתמונה, ושצידו השני מחובר לכניסה דומה במחשב (במחשבים ביתיים נייחים הכניסה נמצאת לרוב מאחור, ואילו בניידים - באחד מצידי המחשב).
 • יש להכניס את הכבל לכניסה ולדחוף אותו עד ששומעים "קליק" ורואים את נורית החיווי שליד הכניסה נדלקת (קיים במחשבים ביתיים).
 • על הנתב תידלק אחת מנוריות החיווי - LAN 1 - 4. הנורית צריכה לדלוק קבוע בצבע ירוק. הדבר מעיד על חיבור תקין של הנתב עם המחשב.
 • במידה ופעולות אלה לא פתרו את התקלה, יש לפנות למוקד התמיכה של 012Smile בטלפון *3012.
  במידה והמודם אינו מסונכרן (הנוריות אינן דולקות בצורה המתוארת), יש לפנות למוקד התמיכה הטכנית של חברת התשתית: הוט - *6900, בזק – 166.
ערוץ היוטיוב שלנו
012 בפייסבוק
צור קשר
הציוצים שלנו
בלוג השירות והתמיכה

לפניה בכל שאלה טכנית

 • 3012*אושיחת חינם 1-801-012-123
  לאיפוס סיסמא 072-2009956
  המוקד עומד לרשותכם
  24 שעות ביממה
  7 ימים בשבוע
 • מלא את פרטי הפניה ונציגנו יחזור אליך

שאלות נפוצות

לשאלות נוספות
Feedback Form
Leads to Insight