האינטרנט המהיר של 012 מקבוצת פרטנר

הודעה בדבר כינוס אספות