לשדרוג בקלות לחץ כאן

ככל שתבקש לשדרג את מהירות הגלישה כאמור, ייתכן שיהיה עליך לשדרג גם את תשתית האינטרנט שברשותך (באמצעות ספק התשתית), שבעלותה יהיה עליך לשאת.

ניתן לפנות גם בטלפון 3012* או בכל אחת מדרכי ההתקשרות עמנו, המופיעות בתנאי השרות הכלליים לשרות הגישה לאינטרנט