חשוב לנו שתדע

  • במקרה של תלונה אודות שירותים, חשבונות או הסכם התקשרות, ניתן לפנות בכתב לנציבת תלונות הציבור, סיגלית כהן, באמצעות פניה מקוונת דרך האתר, בדוא"ל: contactUs@012.net, בפקס: 0722002080 או בדואר לכתובת: רחוב האצל 53 ראשל"צ 75706.
  • לניתוק או להפסקה זמנית של שירותי אינטרנט ניתן לפנות בכתב באמצעות פניה מקוונת דרך האתר, בדוא"ל: pniya@012.net , בפקס: 072447545, או בדואר לכתובת: רחוב האצל 53 ראשל"צ 75706 או טלפונית ל-*3012, 1-700-700012
  • על מנת ליעל את הטיפול בפנייתך, יש לצרף לבקשה בכתב את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז./ח.פ., השירות/מוצר שיש לנתק, מועד הניתוק, טלפון לחזרה, כתובת דוא"ל לחזרה
  • תנאי שירות

צור איתנו קשר